transport miedzynarodowy

Jakie wymogi powinny spełniać pojazdy przeznaczone do międzynarodowego przewozu towarów?

Transport krajowy i międzynarodowy towarów reguluje wiele ustaw i rozporządzeń polskich, unijnych i międzynarodowych. Należy do nich między innymi ustawa o transporcie drogowy z dnia 6 września 2001 roku, która dokładnie określa definicję transportu międzynarodowego oraz wskazuje, jakie warunki musi spełnić kierowca, pojazd oraz firma transportowa, prowadząca transport rzeczy w Polsce i poza jej granicami. W dzisiejszym artykule skupimy się na wymaganiach, jakie musi spełnić pojazd wykorzystywany do przewozu towarów za granicę, a także wskażemy pozostałe konwencje i regulacje obowiązujące transport międzynarodowy.

Rodzaje pojazdów transportu międzynarodowego

Głównym rodzajem pojazdów wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym i krajowym są pojazdy samochodowe. Obok ciągników, zwanych popularnie tirami, znajdują się również busy, solówki, naczepy oraz zestawy. Pojazdy te różnią się od siebie przeznaczeniem i wieloma parametrami, takimi jak udźwig maksymalny pojazdu, pojemność i specjalizacja ładowni czy zasięg całkowity. Busy i solówki przeznaczone są do transportu pojazdów o stosunkowo niewielkiej masie, z kolei ciągniki siodłowe z naczepą o standardowym udźwigu do 24 ton sprawdzają się przy przewożeniu wielkogabarytowych towarów lub wielkich zamówień, których przewóz partiami w busie lub mniejszej ciężarówce byłby nieekonomiczny.

Konwencje i regulacje międzynarodowe

W zależności od rodzaju przewożonych towarów transport międzynarodowy będą regulować różne konwencje i ustawy. Jak wyjaśnia usługodawca w zakresie transportu Warentrans, do najważniejszych związanych z pojazdami wykorzystywanymi w przewozie międzynarodowym należy Konwencja TIR regulująca kwestie związane z tranzytem towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym, Konwencja ATP dotycząca przewozów towarów szybko psujących się oraz Konwencja ADR dotycząca transportu materiałów niebezpiecznych. Każda z nich przedstawia wymagania dotyczące środka transportu wyżej wymienionych towarów.

Jakie wymagania musi spełnić środek transportu międzynarodowego?

Zgodnie z prawem drogowym:

  • zespół pojazdów ciągnięty przez pojazd samochodowy może się składać z maksymalnie dwóch pojazdów,
  • długość zespołu pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, wyjątkiem jest zespół samochodowy i naczepa, które nie mogą być razem dłuższe niż 16,5 m, szerokość pojazdu nie może przekroczyć 2,55 m, a wysokość pojazdu łącznie z ładunkiem nie może być większa niż 4 m,
  • długość pojedynczego pojazdu, z wyłączeniem naczepy nie powinna być większa niż 12 m,
  • w przypadku pojazdów z nadwoziem furgon – szerokość nie może przekroczyć 2,6 m, jeśli jego ściany są wyposażone w izolację termiczną.