odszkodowania

Jakie są najczęstsze przyczyny powstawania szkód górniczych?

Prace prowadzone przez zakłady górnicze znacznie wpływają nie tylko na stan terenu, na którym wydobywane są złoża. Mieszkańcy obszarów sąsiadujących z kopalniami są narażeni na tak zwane szkody górnicze – uszczerbki zarówno gruntów, jak i obiektów budowlanych. Jakie skutki działalności wydobywczej przyczyniają się do powstawania szkód górniczych? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule.

Czym jest szkoda górnicza?

Pojęcie szkody górniczej obejmuje wszelkie szkody materialne spowodowane przez działalność okolicznych kopalni. Prace wydobywcze przyczyniają się do występowania ruchów mas skalnych, co może skutkować zmianami ukształtowania terenu: ciągłymi lub nieciągłymi. W pierwszym przypadku grunt zachowuje pierwotną spoistość, natomiast w drugim – dochodzi do powstania pęknięć czy rozpadlin. Jednak niezależnie od rodzaju każda tego typu zmiana ukształtowania terenu grozi zniszczeniem okolicznych gruntów i budynków. Dochodzi wówczas do wystąpienia szkody górniczej, której przykładem mogą być zdarzenia takie, jak zawalenie się budynku, zniszczenie upraw czy podtopienie gruntu.

Co stanowi bezpośrednią przyczynę występowania szkód górniczych?

Wśród częstych, a zarazem bezpośrednich przyczyn powstawania szkód górniczych należy wymienić takie zjawiska, jak m.in.:

  • wstrząsy górnicze,
  • występowanie starych zrobów w gruncie (powstałych na skutek wyeksploatowania części złoża),
  • odkształcenia poziome (mogą wywierać znaczący wpływ na stan budynku).

W praktyce zaś poważne szkody górnicze zwykle są skutkiem kombinacji wymienionych czynników, które na pierwszy rzut oka mogą nie być odczuwalne dla mieszkańca terenu objętego wpływem ruchów mas skalnych. Prawnicy z kancelarii Kompensata z Rudy Śląskiej przypominają, że:

Jak pokazuje nasze wieloletnie doświadczenie, poszkodowany nie musi znać i odczuwać przyczyny wystąpienia szkody górniczej. W sytuacji, w której kopalnia próbuje uniknąć odpowiedzialności za spowodowane straty, na drodze postępowania sądowego powoływany jest biegły, by zbadać związek pomiędzy działalnością zakładu górniczego a powstałą szkodą.

Wynika z tego, że choć sprawy o odszkodowanie za szkody górnicze bywają skomplikowane i nieoczywiste, warto dochodzić swoich praw do rekompensaty – niezależnie od tego, czy na etapie wystąpienia szkody znamy jej przyczynę, czy też nie.